affiliation

Edrychwch ar ein Comisiwn Gwerthu.

A ydych yn meddwl am werthu? Cyn i chi benderfynu ar ba Asiant edrychwch ar a chymharu ein ffioedd ni.

Dim ond 1.5% (+ TAW) yw ein ffi ac mae hwn yn seiliedig ar y pris gwerthu (nid y pris a ofynnir).

** yn amodol ar leiafswm ffi o £ 1,500 + TAW ar gyfer cyfarwyddiadau newydd o Fawrth 2014

Nid ydym yn codi ffi agoriadol....

Nid ydym yn codi ffi agoriadol - yr unig gost ymlaen llaw yw'r tâl ar gyfer y Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) a fydd tua £65 yn dibynnu ar faint yr eiddo.

Byddwn yn darparu yn rhad ac am ddim Cynllun llawr 3D a hefyd rydym yn rhoi sylw arbennig i ddarparu'r lluniau gorau.

Os yw eich eiddo yn cael ei gynnig ar werth ac wedyn yn cael eu tynnu'n ôl bydd tâl o £100 (+ TAW).

Gallwn ddarparu am ddim, heb unrhyw rwymedigaeth , asesiad o prisiad y farchnad

Byddwn yn darparu gwasanaeth proffesiynol, cost-effeithiol, i werthu eich eiddo.