There is no translation available.

Mae ein busnes yn parhau i weithredu er fod ein swyddfa wedi cau hyd hysbysiad pellach.

  • virusRydym yma, yn ystod yr amseroedd anodd hyn, i roi sylw i tenantiaid ac hefyd i’r rhai sydd efo anghenion arbennig.
  • Rydym hefyd yma i gynorthwyo pob cleient, a cwsmeriaid, gyda'u gofynion penodol, i brynwyr neu gwerthwyr ac angen cymorth gyda diweddariad.
  • Mae ein gwasanaeth rheoli eiddo yn parhau er trwy e-bost, gwasanaeth ar-lein a ffôn.
  • Mae ein gwasanaeth casglu rhent yn parhau, ond gofynnwn i bob tenant dalu trwy drosglwyddiad banc, fel y mae llawer o denantiaid yn ei wneud eisoes. Cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynorthwyo gyda hyn.
  • Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i brosesu'r taliad rhent i landlordiaid, mae'r mwyafrif o landlordiaid yn derbyn taliad BACS, os ydych chi'n un o'r ychydig sydd yn derbyn sieciau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â ni gyda'ch manylion banc fel nad oes unrhyw oedi i gael yr arian rhent i'ch cyfrif banc.

Rydym yn gallu cyflawni'r gwasanaeth lefel uchel uchod oherwydd mae gennym dîm ymroddedig a pharod o weithwyr proffesiynol.

Cysylltwch a ni a’r

01758 701100 neu post@huwtudor.co.uk

Byddwn yn gweithio i ddatrys yr holl faterion a godir mewn modd amserol gan ystyried y cyfyngiadau a osodir arnom.

Rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws hwn a byddwn yn parhau gyda'n gwasanaeth lefel uchel wrth leihau'r risg i chi a'n staff.

Rydym yn parhau i fonitro'r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein cyrff proffesiynol RICS, ARLA a NAEA ynghyd â'r cyngor a'r rheoliadau a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth.

Cymerwn y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithiwn eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

Stephen Tudor MRICS FNAEA MARLA
Cyfarwyddwr H Tudor A'i Fab Cyf.
24th March 2020

Mae ein swyddfa yn parhau i fod ar agor yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym yma i helpu ein holl gleientiaid. Dylem ofyn, cyn ymweld â'n swyddfa, eich bod yn ystyried a yw eich ymweliad yn gwbl angenrheidiol, a ellid rhoi sylw i'r mater dros y ffôn neu drwy e-bost?

Yr ydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws. Byddwn yn parhau â'n gwasanaeth wrth leihau pob risg i chi a'n staff.

Os oes rhaid i chi fod yn bresennol yn y Swyddfa yn bersonol gofynnwn i chi chwarae eich rhan drwy lynu wrth y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, golchi dwylo, glendid.

Parhawn i fonitro'r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein cyrff proffesiynol RICS, ARLA a NAEA ynghyd â'r cyngor a'r Rheoliadau a gyhoeddir gan y Llywodraeth.

Cymerwn y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a gobeithio eich bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach

Stephen Tudor MRICS FNAEA MARLA
H Tudor A'i Fab Cyf  

There is no translation available.

The following Guide has been issued by the Royal Institute of Chartered Surveyors (RISC)

The COVID- 19 virus is having an impact on RICS professionals and regulated firms whose work involves direct contact with clients, customers and tenants, whether in an office or through visits to a property. This is causing significant uncertainty for many, especially as government guidance evolves daily.

In addition to adhering to national government advice and guidance, RICS recommends that firms and professionals who are involved in work where there is direct contact with clients, customers or tenants, such as through inspections, repairs, appraisals, and viewings have a clear strategy in place for visits or on-site work to ensure the health and safety of all those involved.

This strategy should consider:

  • Whether the instruction or request from the client, customer or tenant is absolutely necessary. For inspections, viewings, and appraisals, discuss with your client whether postponing the appointment would be possible, or whether safeguards could be put in place to comply with government guidance.
  • For some repairs a delay may have an impact on a vulnerable tenant or could result in disrepair, in these circumstances, if a decision is made to carry out a repair, it is essential to adhere to national government advice with regards to interacting with other people.
  • Where viewings are continuing, 360 degree on-line viewings may be offered as an alternative to visiting a property, especially where the property includes occupants who have been identified as being particularly vulnerable or at risk. Visits must not be carried out to properties where the occupants are in self-isolation.

In addition to the above, you should set out in writing your approach to communicating with clients, customers, and tenants, explaining the health and safety measures that you are taking during this time and how they can continue to contact you. You should also keep written records of all conversations relating to any changes to services.

The office continues to be open but we ask all who visit to play their part by adhering to the advice given on hand washing, cleanliness and respecting social distancing.

There is no translation available.

Tudor Estate Agents and Property Managers intends to remain operational, within the guidelines and best practise as advised by the Health Authorities.

virusIn line with the latest initiatives to minimize the spread of Covid 19 we are determined to play our part to minimize the spread of this virus.

We will be following the guidance and the instruction of Welsh Government and all appropriate Health Authorities.

In light of the spread of the Covid-19 virus Tudor Estate Agents would like to reassure our customers as to the steps we have taken to provide a safe environment.

There is no translation available.

Gegin Fawr, Aberdaron

 

 

There is no translation available.

Update 09/04/19

The Welsh government announced the Renting Homes (Wales) Fees Bill is anticipated to receive Royal Assent in May. This means, that providing the timetable is kept, the ban on fees will commence on 1 September 2019.

------------------------------------------------

The following is copied from a ARLA Circulation:

On Tuesday 12 June 2018 the Welsh Government introduced the Renting Homes (Fees etc) (Wales) Bill to ban fees charged in the private rented sector.

The Bill will ban tenants from being charged for anything other than Rent, Security Deposits, Holding Deposits, Utilities, Communication Services, Council Tax and Default Fees.

 

AMENDMENTS AT STAGE 3

Amendments that passed at Stage 3 were largely those tabled on behalf of the Welsh Government by the Housing and Local Government Minister, Julie James AM. The Minister also worked with the Welsh Conservatives and Plaid Cymru on some further clarifying amendments to the Bill.

Enforcement authorities
Previously the legislation referred to enforcement activity being instigated by ‘a local housing authority’. This has been amended to ‘enforcement authority’, which allows for both local authorities and the licensing authority (Rent Smart Wales) to enforce the legislation. They will also have the power to bring criminal proceedings under the Bill.

Green Deal
Green Deal charges are included as a permitted payment under ‘Utilities’. Letting agents and landlords will be allowed to charge a contract-holder (or tenant) their agreed portion of Green Deal loan repayments as part of their contract (or tenancy).

Exit fees
Landlords and letting agents will not be allowed to charge exit fees at the end of a contract. Please note, this does not include an early Surrender of Tenancy or where the contract-holder leaves without providing the required notice.

Treatment of Holding Deposit
The legislation now clarifies that any payment of a Holding Deposit that exceeds the equivalent of one week’s rent will be a Prohibited Payment and must be refunded. The person who received the Holding Deposit must also be the person who repays it.

Advertising
After a Holding Deposit has been paid by a potential contract-holder, the letting agent or landlord must not advertise the property to any other prospective tenants.

Late rent payments
Late rent payments are now specified as a payment in the event of a default. At the moment there are no details on whether this will be capped and we expect the Guidance from the Welsh Government to provide clarity on this once the Bill has passed the Senedd. Further specified Default Fees can be included by secondary legislation.

Notice for Possession
The Renting Homes (Wales) Act 2016 has been amended to disallow letting agents and landlords from issuing a contract-holder with a Notice for Possession where they have been charged a prohibited payment and it has not been fully refunded. This also applies where a Holding Deposit has not been wholly refunded and has not gone towards rent or the Security Deposit. The same applies to the landlord’s break clause.

Stage 4 proceedings (passing of the Bill in Plenary) will take place in the Assembly on 27 March 2019. We will be updating the Fact Sheet and providing other resources in due course.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide