UK Residential Lettings

Rhowch yr ystod prisiau isod i gulhau'ch chwiliad ee 250000. Mae'r opsiwn chwilio hwn wedi'i hidlo ymlaen llaw i ddangos eiddo ar werth yn unig - ar gyfer rhenti cyfeiriwch at yr Adran Gosod / Rheoli.

Eiddo

Canlyniadau 1 - 2 o 2
North Street, Pwllheli
Database Updated
North Street, Pwllheli
Pwllheli

£550/Per calendar month

Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by , on Gwener, 17 Ionawr 2020 [Ar Osod] Diweddariad Diwethaf Gwener, 20 Tachwedd 2020
Chwilog, Pwllheli
Database Updated
Chwilog, Pwllheli
Chwilog

£525/Per calendar month

Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Listed by , on Llun, 19 Hydref 2020 [Ar Osod] Diweddariad Diwethaf Sadwrn, 28 Tachwedd 2020
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide