Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli £115,000


Mae’r ty teras hwn wedi ei leoli yng nghanol Nefyn, tref fechan ar gyrion arfodir Gogleddol Penrhyn Llyn. Mae’r eiddo o fewn pellter cerdded i’r amwynderau.
Tua 2 filltir i ffwrdd cewch o hyd i gwrs golff enwog Morfa Nefyn, ac mae tref farchnad Pwllheli, gyda amwynderau rhagorol gan gynnwys canolfan hamdden a chwrs golf, sydd oddeutu 7 filltir i ffwrdd.
Mae gan yr eiddo yn cynnwys gwres canolog nwy LPG ac yr ystafelloedd canlynol:
Cyntedd, Lolfa, Gegin, Ystafell Amlbwrpas, Dwy ystafell wely ac ystafell folchi ar y llawr cyntaf. Ystafell atig ar yr ail lawr. Gardd Fechan yn y cefn.

LLAWR ISAF

Mynedfa

Cwpwrdd Mesuryddion

Cyntedd

Grisiau yn dilyn i'r llawr cyntaf

Llwybr Gefn

Mynediad wrth droed i'r stryd

Ystafell Fyw

Dau reiddiadur

3.30m x 6.07m (10'10 x 19'11)

Gegin

Cegin modern wedi'i ffitio. Popty trydan. Hobiau nwy gyda ffan echdynnu wrth ben. Sinc sengl dur di-staen gyda tap cymysgydd. Plymio ar gyfer peiriant golchi. Reiddiadur.

4.50m x 3.38m (14'9 x 11'1)

Ystafell Amlbwrpas

Drws yn agor i gefn y ty.

2.62m x 3.02 m (8'7" x 9'10" m)

LLAWR CYNTAF

Ystafell Wely Cyntaf

Reiddiadur. Cwpwrdd wedi'i osod.

2.95m x 3.94m (9'8 x 12'11)

Ail Ystafell Wely

Reiddiadur

2.79m x 3.02m (9'2 x 9'11)

Ystafell Folchi

Ystafell wyn fodern gyda basn ymolchi pedestl. Toiled isel. Bath panelog gyda cawod trydanol uwch ben. Waliau wedi eu teilsio mewn mannau. Ffan echdynnu. Ffenestr gwydr ddwbl UPVC.

3.58m x 2.03m (11'9 x 6'8)

AIL LAWR

Loft Room

Mesuriadau fwyaf at y Fargod. Dau reiddiadur. Ffenestr Velux. Trawstiau agored.

5.79m x 3.76m (19'0 x 12'4)

TU ALLAN

Gardd fechan yn y cefn.

GWASANAETHAU

Rydym yn deall bod y prif gyflenwad dwr, trydan a draenio yn cael eu cysylltu â'r eiddo. LPG nwy, dim nwy prif gyflenwad yn Llannor. Dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch addasrwydd a digonolrwydd y gwasanaethau hyn.

DALIADAETH

Rydym yn deall bod yr eiddo yn rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag ar ôl cwblhau.

CYNLLUN LLAWR

Ymwadiad: Mae'r Cynlluniau Llawr hyn at ddibenion enghreifftiol yn unig. Mae'r mesuriadau a'r ardaloedd a ddangosir yn fras. Ni fydd y cynlluniau hyn yn dangos trwch waliau cywir, yn enwedig mewn eiddo hyn. Fodd bynnag, byddwn yn anelu at ddarparu cynlluniau sy'n cynrychioli'r ystafelloed yn yr eiddo yn gywir. Dylai unrhyw un sy'n dibynnu ar unrhyw un o'r wybodaeth a ddarperir gynnal ymchwiliad annibynnol, gofalus o'r eiddo eu hunain i bennu addasrwydd yr eiddo ar gyfer gofynion gofodol. Hawlfraint H Tudor A'i Fab Cyf.

SYLWER: Nid yw cynllun y grisiau fel y dangosir ar y cynllun.


General Amenities

Beds : 3
Baths : 1
Reception : 1
Style : House - Terraced
Graianfryn Stryd fawr
Nefyn LL53 6HD
County: Gwynedd
Sale Type: For Sale
Ref #: 13384764