Trefor, Caernarfon £199,950

Bedrooms
3
Bathrooms
1
Reception Rooms
3
Mae’n bleser gan Werthwyr Eiddo a Syrfewyr siartredig Tudor gynnig ar werth gartref delfrydol i deulu ym mhentref Trefor, Arfon.
Mae'r eiddo yma yn mwynhau golygfeydd ysblennydd o’r Eifl a’r Gurn Ddu.
Mae’r eiddo o fewn 25 metr i’r arosfannau bws, gyda gwasanaeth bob awr i gyfeiriad Pwllheli a Chaernarfon; capel dros y ffordd ac ysgol gynradd Yr Eifl o fewn 100 metr. Ceir hefyd siop fwyd, Swyddfa Bost a chae chwarae.
Gwres canolog (nwy) a ffenestri dwbwl drwy’r ty.
Yn gryno, mae'n cynnwys y canlynol: -
Cyntedd. Lolfa. Ystafell fyw. Ystafell fwyta. Cegin. Tair ystafell wely. Ystafell ymolchi. Mantais o ystafell atig/aml-bwrpas. Gerddi yn y blaen a’r cefn.
Mae'r ty yn barod i symud i fewn iddo ac nid oes tsaen brynwyr yn bod.

LLAWR GWAELOD

Cyntedd

Rheiddiadur. Grisiau i'r llawr cyntaf. Drws i:

Lolfa

Rheiddiadur.

3.38m x 3.89m (11'1 x 12'9)

Ystafell Fyw

Rheiddiadur. Lle tân gyda llosgwr aml-danwydd newydd sbon.

3.91m x 3.63m (12'10 x 11'11)

Ystafell Fwyta

Rheiddiadur. Drws i gwpwrdd dan grisiau.

2.51m x 2.79m (8'3 x 9'2)

Cegin

Cegin fodern compact. Lle ar gyfer popty a peiriant golchi dillad. Drws yn arwain at y cowt/iard allanol, sied fechan storio.

2.59m x 2.84m (8'6 x 9'4)

LLAWR CYNTAF

Pengrisiau

Ystafell Ymolchi

Baddon a chawod drydan uwchben. Ffan trwy'r wal. Basn ymolchi. Toiled. Rheiddiadur. Cwpwrdd yn cynnwys boilar nwy (gwresogi a dwr poeth) a lle storio.

2.57m x 3.12m (8'5 x 10'3)

Llofft 1 (Ffrynt)

Rheiddiadur.

2.87m x 3.94m (9'5 x 12'11)

Llofft 3 (Ffrynt)

Rheiddiadur.

1.78m x 2.72m (5'10 x 8'11)

Llofft 2 (Cefn)

Rheiddiadur.

2.92m x 2.87m (9'7 x 9'5)

Ystafell Atig

Drws a grisiau serth i'r atig/stafell aml bwrpas a stafell storio.

TU ALLAN

Gardd fechan yn y ffrynt. Gardd helaeth yn y cefn gyda golygfeydd agored. Sied ardd gyda chyflenwad trydan.

GWASANAETHAU

Rydym yn deall bod y prif gyflenwad dwr. draenio a thrydan wedi'u cysylltu â'r eiddo. Poteli Nwy. Dylai darpar brynwyr wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch addasrwydd a digonolrwydd y
gwasanaethau hyn.

PERCHNOGAETH

Rydym yn deall bod yr eiddo yn rhydd-ddaliad gyda meddiant gwag ar gael ar ôl ei gwblhau.


Principal Features
Office reference (do not use):
1/01/2019
Dolwen
Trefor LL54 5HN
County: Gwynedd
Status: For Sale
Ref #: 17955445
Last Updated: Friday, 31 May 2024 16:58
Bedrooms
3
Bathrooms
1
Reception Rooms
3
Style
House - Terraced
Office reference (do not use):
1/01/2019
Dolwen
Trefor LL54 5HN
County: Gwynedd
Status: For Sale
Ref #: 17955445
Last Updated: Friday, 31 May 2024 16:58

Please complete the form below to request a viewing for this property. We will review your request and respond to you as soon as possible. Please add any additional notes or comments that we will need to know about your request.

 
Office reference (do not use):
1/01/2019
Dolwen
Trefor LL54 5HN
County: Gwynedd
Status: For Sale
Ref #: 17955445
Last Updated: Friday, 31 May 2024 16:58

If you would like to send this property to a friend that you think may be interested, please complete the form below. To send this property to multiple friends, enter each email separated by a comma in the 'Friends Email' field.

 
Office reference (do not use):
1/01/2019
Dolwen
Trefor LL54 5HN
County: Gwynedd
Status: For Sale
Ref #: 17955445
Last Updated: Friday, 31 May 2024 16:58
Although these particulars are thought to be materially correct their accuracy cannot be guaranteed and they do not form part of any contract. They are intended as a guide only and purchasers must satisfy themselves by personal inspection. You may download, store and use the material for your own personal use and research. You may not republish, retransmit, redistribute or otherwise make the material available to any party or make the same available on any website.. Website - disclaimer here also....

Move with Confidence
- in the knowledge that you are protected as a seller, buyer, Landlord or Tenant.   
We are qualified members of respected property professional bodies:

Affiliations

MovingBoxesWide