affiliation

Crynodeb o'r Ystadegau Allweddol ar gyfer Gwynedd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru - Mae'r ddogfen ar gael yma

Gwynedd