affiliation

Mae Syrfewyr Siartredig Tudor yn canolbwyntio'n llwyr ar anghenion ac eiddo landlordiaid.  Rydym yn deall y gall gosod eich eiddo, yn arbennig y tro cyntaf, fod yn brofiad pryderus. Gyda hyn mewn golwg, ein hystyriaeth bwysicaf yw darparu'r gwasanaethau gorau posibl a ddarganfod y tenant cywir ar gyfer eich eiddo.

Gallwn ddarparu gwasanaeth rheoli eiddo proffesiynol o eiddo preswyl, amaethyddol a masnachol.

Ar y wefan yma mae yna arweiniad a gwybodaeth am ein gwasanaethau gosod a rheoli eiddo. Os byddai'n well gennych i drafod materion, cysylltwch i drafod eich gofynion gosod neu mewn perthynas ag unrhyw fater eiddo arall.

Rydym ar gael ar  01758 701 100