Chwilio ... Eiddo i'w Osod

Dyma ganlyniadau Chwilio am Eiddo - yr holl eiddo ar gael ar rent a restrir yma. Mae eiddo ar werth a masnachol ar restr arall. Rydym yn gofalu am tua 300 o unedau yn ardal Pen Llyn a phellach galwch eto i weld fwy o ddewis.

Eiddo

Canlyniadau 1 - 3 o 3
Llanbedrog, Pwllheli

£650/pcm

Llanbedrog, Pwllheli - Llanbedrog
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This garage linked bungalow is situated in a convenient position in the (...)
[Let Agreed]
Victoria Parade, Pwllheli
New

£480/Per calendar month

Victoria Parade, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This is a first floor apartment with spectacular sea views on the promenade (...)
[Let Agreed]
Sand Street, Pwllheli
New

£475/Per calendar month

Sand Street, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   Region: Sand Street   
This attractive inner terrace cottage has been totally refurbished (...)
[Ar Les Hir]
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide