Chwilio ... Eiddo i'w Osod

Dyma ganlyniadau Chwilio am Eiddo - yr holl eiddo ar gael ar rent a restrir yma. Mae eiddo ar werth a masnachol ar restr arall. Rydym yn gofalu am tua 300 o unedau yn ardal Pen Llyn a phellach galwch eto i weld fwy o ddewis.

Eiddo

Canlyniadau 1 - 6 o 6
Stad Dolwar, Y Ffor, Pwllheli

£650/Per calendar month

Stad Dolwar, Y Ffor, Pwllheli - Y Ffor
Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This semi detached residence is situated on a popular residential estate on (...)
[Ar Osod]
Chwilog, Pwllheli
Updated

£575/Per calendar month

Chwilog, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 3   Sir: Gwynedd   Region: Chwilog   
A great family home located in the center of the village. The property is (...)
[Let Agreed]
North Street, Pwllheli

£550/Per calendar month

North Street, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This semi-detached property is situated in a convenient position within (...)
[Let Agreed]
Lon Llan, Edern, Pwllheli
Updated

£500/pcm

Lon Llan, Edern, Pwllheli - Edern
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
Argraig Cottage is situated in Edern, a small rural village on the north (...)
[Ar Osod]
Victoria Parade, Pwllheli

£460/Per calendar month

Victoria Parade, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 1   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This is a ground floor flat with spectacular sea views on the promenade in (...)
[Ar Osod]
Cardiff Road, Pwlheli
Updated

£345/Per calendar month

Cardiff Road, Pwlheli - Pwlheli
Ystafelloedd Gwely: 1   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This attractive one bedroom flat is conveniently located close to the (...)
[Let Agreed]
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide