Chwilio ... Eiddo i'w Osod

Dyma ganlyniadau Chwilio am Eiddo - yr holl eiddo ar gael ar rent a restrir yma. Mae eiddo ar werth a masnachol ar restr arall. Rydym yn gofalu am tua 300 o unedau yn ardal Pen Llyn a phellach galwch eto i weld fwy o ddewis.

Eiddo

Canlyniadau 1 - 5 o 5
Stad Dolwar, Y Ffor
New

£695/Per calendar month

Stad Dolwar, Y Ffor - Y Ffor
Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This detached residence is situated on a popular residential estate on the (...)
[Let Agreed]
Lleyn Street, Pwllheli
New

£650/Per calendar month

Lleyn Street, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 4   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This semi-detached residence is situated in a convenient position close the (...)
[Ar Osod]
North Street, Pwllheli
New

£550/Per calendar month

North Street, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 3   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This semi-detached property is situated in a convenient position within (...)
[Ar Osod]
Llanbedrog, Pwllheli
Updated

£450/Per calendar month

Llanbedrog, Pwllheli - Llanbedrog
Ystafelloedd Gwely: 1   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This quaint detached cottage is situated in the center of Llanbedrog, a (...)
[Ar Osod]
Mitre Place, Pwllheli

£450/Per calendar month

Mitre Place, Pwllheli - Pwllheli
Ystafelloedd Gwely: 2   Ystafelloedd Ymolchi: 1   Sir: Gwynedd   
This first floor flat is situated in a convenient position in the centre of (...)
[Let Agreed]
Er y credir bod y manylion hyn yn sylweddol gywir ni ellir gwarantu eu cywirdeb. Nid ydynt yn rhan o unrhyw gontract. Fe'u bwriedir fel canllaw yn unig a rhaid i brynwyr fodloni eu hunain trwy archwiliad personol. Gallwch lawr lwytho, storio a defnyddio'r deunydd at eich defnydd personol a'ch ymchwil eich hun. Ni chewch ailgyhoeddi, ail-drosglwyddo, ailddosbarthu neu sicrhau bod y deunydd ar gael i unrhyw barti a pheidiwch â chyhoeddi ar unrhyw wefan arall.

Symudwch gyda Hyder-
- yn y wybodaeth eich bod wedi'ch diogelu fel gwerthwr, prynwr, Landlord neu Denant.   
Rydym yn aelodau o gyrff eiddo proffesiynol:

Affiliations

MovingBoxesWide